صنعتی کیمیدارو

آقای دکتر بخشایش

تولید دارو

اطلاعات تماس

77330300

77336458

تهران, کیلومتر 3 جاده ابعلی‌

۱۷ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات بیشتر
در سال 1344 به نام شرکت صنعتی هوخست(سهامی خاص) تاسیسس و تحت شماره 10080 به ثبت رسیده و در سال 1360 بدنبال
تغییر مالکیت، به شرکت صنعتی کیمیدارو(سهامی خاص) تغییر نام داده است.

اقلام مهم دارویی

رانیتیدین

قرص آزیترومایسین

کپسول آزیترومایسین

فبوکسوستات