/ کسب و کار / انبار مرکزی

درباره انبار مرکزی

نام مدیر انبار مرکزی: هادی لرستانی
شماره تلفن: 21) 44194530 -4
شماره فکس: 44196717 (021)
آدرس: تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، رو به روی شهرک غزالی