/ کسب و کار / شرکای تجاری

شرکت پخش رازی محصولات بیش از 200 شرکت تولیدکننده داخلی و وارد کننده را در زمینه داروهای انسانی ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توزیع می نماید. چکیده اطلاعات شرکتهای طرف قرارداد در ذیل آمده است:

فهرست شرکتها

ردیفنام کسب و کارمدیر عاملتاریخ به روز رسانی
1داروسازی اسوهآقای دکتر رامین رادمنش۱۷ مهر ۱۳۹۸
2صنعتی کیمیداروآقای دکتر بخشایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
3داروسازی دانامهندس خارزی۲۳ مهر ۱۳۹۸
4رامو فارمینآقای دکتر صفاری۱۵ مهر ۱۳۹۸
5داروسازی جابر ابن حیانآقای دکتر مهدی زرین۱۷ مهر ۱۳۹۸
6بهستان دارودکتر سالاریان۷ مهر ۱۳۹۸
7شرکت صنایع پودر شیر مشهدآقای آواک۱۵ مهر ۱۳۹۸
8کوبل داروآقای مهندس شکراله معماریان۲۴ تیر ۱۳۹۸
9داروسازی دکتر عبیدیآقای سید امیر رضویان۲۴ تیر ۱۳۹۸
10نوونوردیسک پارسآقای دکتر علی مستوفی۲۴ تیر ۱۳۹۸
11گروه دارویی داریان سلامتآقای دکتر کشتکار۲۴ تیر ۱۳۹۸
12لابراتوارهای سینا داروآقای دکتر محمدحسن واصفی۲۳ مهر ۱۳۹۸
13روژین دارودکتر فرجام۲۴ تیر ۱۳۹۸
14تدبیر کالای جممهندس نیلفروش زاده۷ مهر ۱۳۹۸
15داروسازی شهید قاضیدکتر باسمنجی۱۵ مهر ۱۳۹۸
16نیک اختر آریاخانم علی عسگری۲۴ تیر ۱۳۹۸
17البرز داروآقای مهندس مرتضوی۱۵ مهر ۱۳۹۸
18سبحان داروآقای دکتر شریف اعلم۱۵ مهر ۱۳۹۸
19بهستان بهداشتدکتر بلاغی۷ مهر ۱۳۹۸
20راسن درمانآقای دکتر احمد آتش هوش۷ مهر ۱۳۹۸
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۱۵۳ مورد، صفحه ۱ از ۸