درباره مرکز توزیع ارومیه

 
 

 

نام مدیر مرکز :نادر ون­ آبادی

شماره تلفن: 32773312-32776800 (044)

شماره فکس: 32771345 (044)

آدرس:بلوار بسیج، جاده ارومیه - سلماس، خیابان ناحیه، پائین تر از بیمارستان قلی پور