درباره مرکز توزیع همدان

نام مدیر مرکز: حبیب کرمی

شماره تلفن: 32545156 (081)

شماره فکس: 32545155 (081)

آدرس:خیابان فرودگاه، بعد از سه راه شهرک فرهنگیان، جنب شرکت قاسم ایران