درباره مرکز توزیع گرگان

گرگان

 

نام مدیر مرکز: داود قنادان

شماره تلفن: 32642850 (017)

شماره فکس:32642910 (017)

آدرس:کیلومتر 5 جاده آق قلا، جاده قدیم فرودگاه، جنب زندان گرگان