چشم انداز و ماموریت

بیانیه رسالت شرکت پخش رازی

ما در شرکت پخش رازی، در زمینه تأمین و توزیع داروهای انسانی و کالاهای پزشکی فعالیت نموده و نقش مهمی را در تأمین داروها و کالاهای پزشکی مورد نیاز کشور جمهوری اسلامی ایران ایفاء می کنیم و در این راستا مأموریت های زیر را برعهده گرفته ایم:
1. خرید و فروش داروهای انسانی
2. خرید و فروش کالاهای پزشکی
3. واردات و صادرات داروهای انسانی
4. سرمایه گذاری در زمینه تولید و توزیع داروهای انسانی کالاهای پزشکی
5. انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی
6. حفظ و ارتقای نیروی انسانی شرکت


اهداف کلان شرکت

1. تأمین داروهای انسانی مورد نیاز ایران و کشورهای منطقه
2. افزایش رضایت مندی مشتریان و سهامداران
3. افزایش کیفیت توزیع دارو
4. سودآوری بیشتر
5. افزایش سهم شرکت در تأمین و توزیع داروهای انسانی مورد نیاز کشور
6. افزایش سهم شرکت در بازارهای منطقه ای
7. ایجاد سازمان توانمند و پویا و یاد گیرنده


عمده فعالیت ما در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران بوده ، ولی در خارج از کشور اولویت فعالیتهای خود را در کشورهای منطقه قرار داده و از تمامی فرصتهای ممکن در بازارهای منطقه برای تثبیت خود استفاده خواهیم کرد.
همه شرکتهای تولیدی دارویی و کالاهای پزشکی و مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی ایران و همچنین تولید و توزیع کنندگان دارو و کالاهای پزشکی در کشورهای منطقه ، مشتریان اصلی ما را تشکیل می دهند.
ما در شرکت پخش رازی پاسخگویی، صیانت از حقوق جامعه، تضمین خدمات، رعایت استانداردهای جهانی بویژه استانداردهای

چشم انداز شرکت پخش رازی

ما در شرکت پخش رازی که در زمینه تأمین و توزیع داروهای انسانی و کالاهای پزشکی فعالیت می کنیم در صدد هستیم با توسعه توانمندیهای سازمانی و بهره مندی از مدیران و کارمندانی صدیق و کوشا، بهترین کیفیت خدمات و توزیع دارو و کالاهای پزشکی را در ایران و کشورهای منطقه بویژه کشورهای اسلامی ارائه نموده و بعنوان مطمئن ترین و معتبرترین سیستم تأمین دارو و کالای پزشکی شناخته شویم.