شرکت پخش رازی محصولات بیش از 100 شرکت تولیدکننده داخلی و وارد کننده را در زمینه داروهای انسانی ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توزیع می نماید. چکیده اطلاعات شرکتهای طرف قرارداد در ذیل آمده است:

فهرست شرکتها

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1مدیسا آرا گستر ایرانیاندکتر مسعود ثقفی۱۸ دی ۱۳۹۷
2فاریاب دارودکتر بهشتی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
3اکسون فارمد ایرانیاندکتر جعفرزاده۱۴ مرداد ۱۳۹۷
4داروسازی اکسیردکتر کوچکی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
5اکسیر مد پارسدکتر فریدون علی پورنظری۱۴ مرداد ۱۳۹۷
6تهران نیلدکتر فریدون علی پورنظری۱۴ مرداد ۱۳۹۷
7پرشیا ارس خاورمیانهدکتر رسولی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
8جان ویشاردکتر اخوان۱۴ مرداد ۱۳۹۷
9زیست دارو درمان پارسآقای دکتر سبحانی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
10آیریا نیکدکتر عبدالرضا آقا بزرگتر۱۴ مرداد ۱۳۹۷
11بنیان سلامت کسریدکتر فاضلی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
12وستا ژن پارسدکتر هاشمی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
13تولید مواد داروئی درسا داروآقای دکتر ثقفی نیا۱۴ مرداد ۱۳۹۷
14الحاویدکتر ایرانمنش۱۴ مرداد ۱۳۹۷
15عماد درمان پارسآقای حامد کیخا۱۴ مرداد ۱۳۹۷
16دایان طب اکسیردکتر حامد همراه۱۴ مرداد ۱۳۹۷
17دارو درمان کیانمهندس ناطق الاسلام۱۴ مرداد ۱۳۹۷
18فراورده های دارویی نو ترکیبدکتر سیفی پور۱۴ مرداد ۱۳۹۷
19پارس بهروزان جممهندس ناطق الاسلام۱۴ مرداد ۱۳۹۷
20دارو سازی سپیداجدکتر ناطقی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
21توسعه سلامت سبز آسیادکتر ابراهیمی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
22دارو سازی کیمیا سلامت نیکاندکتر رضا نبی ئی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
23تچرا داروآقای دکتر بوربور۱۴ مرداد ۱۳۹۷
24بهبود سلامت پاسارگادخانم الهام راد۱۴ مرداد ۱۳۹۷
25طب سلامت کاسپینآقای مهندس وفایی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۱۲ مورد، صفحه ۱ از ۵
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت پخش رازی می‌باشد.