شرکت پخش رازی محصولات بیش از 100 شرکت تولیدکننده داخلی و وارد کننده را در زمینه داروهای انسانی ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توزیع می نماید. چکیده اطلاعات شرکتهای طرف قرارداد در ذیل آمده است:

فهرست شرکتها

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1داروسازی شفاآقای دکتر دادگر۷ اسفند ۱۳۹۲
2راموفارمینآقای دکتر زرین۷ اسفند ۱۳۹۲
3کیمیداروآقای شیری۷ اسفند ۱۳۹۲
4جابر ابن حیانآقای دکتر دارابی۷ اسفند ۱۳۹۲
5اسوهآقای دکتر عبده زاده۷ اسفند ۱۳۹۲
6داروسازی داناآقای مهندس خارزی۷ اسفند ۱۳۹۲
7مدیریت تجهیزات پزشکی ایرانآقای دکتر گوئیلی۷ اسفند ۱۳۹۲
8آتی فارمدآقای دکتر علیمراد۲۱ بهمن ۱۳۹۲
9توسعه بازرگانیآقای دکتر نکوئی نیا۷ اسفند ۱۳۹۲
10کیمیا الکل زنجانآقای مهندس تقی پور۷ اسفند ۱۳۹۲
11پوراطبآقالی دکتر بهشتی۴ اسفند ۱۳۹۲
12ویهان طب پارسآقای دکتر دهقان‌نژاد۴ اسفند ۱۳۹۲
13آرمان فارمدآقای دکتر میرفخرایی۴ اسفند ۱۳۹۲
14علم فارمد گسترآقای دکتر میرفخرایی۲۱ بهمن ۱۳۹۲
15افق دارو پارسآقای مهندس مرادی۴ اسفند ۱۳۹۲
16کی بی سیآقای افشار۷ اسفند ۱۳۹۲
17فارسان کیشآقای امین۷ اسفند ۱۳۹۲
18رایانه سیستم پژوهآقای انجامی۲۱ بهمن ۱۳۹۲
19فرآورده تزریقیآقای ایرج فرهادی۲۱ بهمن ۱۳۹۲
20دوستکامآقای پارسافر۷ اسفند ۱۳۹۲
21اهران تجارتآقای تاری وردی۷ اسفند ۱۳۹۲
22سویرانآقای تبریزی دانا۷ اسفند ۱۳۹۲
23نور اندیشان روز آمدآقای جعفری۷ اسفند ۱۳۹۲
24جالینوسآقای جنانی۷ اسفند ۱۳۹۲
25بن دارو سازهآقای دارائی۷ اسفند ۱۳۹۲
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۱۳۳ مورد، صفحه ۱ از ۶
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت پخش رازی می‌باشد.