شرکت پخش رازی محصولات بیش از 100 شرکت تولیدکننده داخلی و وارد کننده را در زمینه داروهای انسانی ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توزیع می نماید. چکیده اطلاعات شرکتهای طرف قرارداد در ذیل آمده است:

فهرست شرکتها

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1فاریاب دارودکتر بهشتی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
2اکسون فارمد ایرانیاندکتر جعفرزاده۱۴ مرداد ۱۳۹۷
3داروسازی اکسیردکتر کوچکی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
4اکسیر مد پارسدکتر فریدون علی پورنظری۱۴ مرداد ۱۳۹۷
5تهران نیلدکتر فریدون علی پورنظری۱۴ مرداد ۱۳۹۷
6پرشیا ارس خاورمیانهدکتر رسولی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
7جان ویشاردکتر اخوان۱۴ مرداد ۱۳۹۷
8زیست دارو درمان پارسآقای دکتر سبحانی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
9آیریا نیکدکتر عبدالرضا آقا بزرگتر۱۴ مرداد ۱۳۹۷
10بنیان سلامت کسریدکتر فاضلی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
11وستا ژن پارسدکتر هاشمی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
12تولید مواد داروئی درسا داروآقای دکتر ثقفی نیا۱۴ مرداد ۱۳۹۷
13الحاویدکتر ایرانمنش۱۴ مرداد ۱۳۹۷
14عماد درمان پارسآقای حامد کیخا۱۴ مرداد ۱۳۹۷
15دایان طب اکسیردکتر حامد همراه۱۴ مرداد ۱۳۹۷
16دارو درمان کیانمهندس ناطق الاسلام۱۴ مرداد ۱۳۹۷
17فراورده های دارویی نو ترکیبدکتر سیفی پور۱۴ مرداد ۱۳۹۷
18پارس بهروزان جممهندس ناطق الاسلام۱۴ مرداد ۱۳۹۷
19دارو سازی سپیداجدکتر ناطقی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
20توسعه سلامت سبز آسیادکتر ابراهیمی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
21دارو سازی کیمیا سلامت نیکاندکتر رضا نبی ئی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
22تچرا داروآقای دکتر بوربور۱۴ مرداد ۱۳۹۷
23بهبود سلامت پاسارگادخانم الهام راد۱۴ مرداد ۱۳۹۷
24طب سلامت کاسپینآقای مهندس وفایی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
25ولیان دارودکتر بلاغی۱۴ مرداد ۱۳۹۷
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۱۱ مورد، صفحه ۱ از ۵
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت پخش رازی می‌باشد.