ارزش آفرینی زیست محیطی کارکنان شرکت پخش رازی به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
در محیط کسب­ و کار امروزی، پرداختن به موضوع مسئولیت اجتماعی بخصوص در شرکت­ های بزرگ امری حیاتی تلقی می­ شود. پرداختن به پروژه­ های مسئولیت اجتماعی در شرکت­ ها موجب مشروعیت، بقا، رشد، ایجاد تصویر مطلوب و سودآوری سازمان­های امروزی می­ گردد. یکی از مسائل مورد توجه در این حوزه، مسئولیت اجتماعی شرکت­ های بزرگ هم­چون پخش رازی در برابر محیط­ زیست می­ باشد و تمایل جامعه و مشتریان این شرکت­ به زیست محیطی بودن اقدامات آن­ امری کاملاً آشکار است. در همین راستا و به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، کارکنان شرکت پخش رازی، با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی و زیست­ محیطی خود و به منظور توسعه فرهنگ پایداری، در بسیاری از شهرهای کشور اقدام به پاک­ سازی محیط طبیعی و کاشت نهال نمودند.
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری
مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری