آلبوم تصاویر

همایش بالینی 98

دهمین همایش داروسازی بالینی ایران

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اولین جلسه شورای مدیران - سال 98

اولین جلسه شورای مدیران - سال 98

پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
مراسم تکریم کارکنان سال ۹۷

مراسم تکریم کارکنان سال 97

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
mod97-16

همایش مدیران سال 97 - کرمانشاه

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲ ۲