» کسب و کار » شرکای تجاری

شرکت پخش رازی محصولات بیش از 200 شرکت تولیدکننده داخلی و وارد کننده را در زمینه داروهای انسانی ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توزیع می نماید. چکیده اطلاعات شرکتهای طرف قرارداد در ذیل آمده است:

فهرست شرکتها

ردیفنام شرکتمدیر عاملتاریخ به روز رسانی
1داروسازی جابر ابن حیانآقای دکتر مهدی زرین۲۳ تیر ۱۳۹۸
2دارو سازی اسوهآقای دکتر رامین رادمنش۲۴ تیر ۱۳۹۸
3صنعتی کیمیداروآقای دکتر بخشایش۲۴ تیر ۱۳۹۸
4داروسازی دانامهندس خارزی۲۴ تیر ۱۳۹۸
5رامو فارمیندکتر صفاری۲۴ تیر ۱۳۹۸
6بهستان دارودکتر سالاریان۲۴ تیر ۱۳۹۸
7شرکت صنایع پودر شیر مشهدآقای آواک۲۴ تیر ۱۳۹۸
8کوبل داروآقای مهندس شکراله معماریان۲۴ تیر ۱۳۹۸
9داروسازی دکتر عبیدیآقای سید امیر رضویان۲۴ تیر ۱۳۹۸
10نوونوردیسک پارسآقای دکتر علی مستوفی۲۴ تیر ۱۳۹۸
11گروه دارویی داریان سلامتآقای دکتر کشتکار۲۴ تیر ۱۳۹۸
12لابراتوارهای سینا داروآقای دکتر محمدحسن واصفی۲۴ تیر ۱۳۹۸
13روژین دارودکتر فرجام۲۴ تیر ۱۳۹۸
14بازرگانی تدبیر کالای جممهندس نیلفروش زاده۲۴ تیر ۱۳۹۸
15داروسازی شهید قاضیدکتر باسمنجی۲۴ تیر ۱۳۹۸
16نیک اختر آریاخانم علی عسگری۲۴ تیر ۱۳۹۸
17البرز داروآقای مهندس مرتضوی۲۴ تیر ۱۳۹۸
18سبحان داروآقای دکتر غلامحسین مهرعلی یار۲۴ تیر ۱۳۹۸
19بهستان بهداشتدکتر بلاغی۲۴ تیر ۱۳۹۸
20راسن درمانآقای دکتر احمد آتش هوش۲۴ تیر ۱۳۹۸
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۱۵۵ مورد، صفحه ۱ از ۸