» کسب و کار » مراکز توزیع » کرمانشاه

درباره مرکز توزیع کرمانشاه

 

 

نام مدیر مرکز: سعدی دامود

شماره تلفن: 3270496 -3270449 (083)

شماره فکس:34270496  (083)

آدرس: جاده سنندج، شهرک صنعتی کرمانشاه، خیابان سوم، انتهای خیابان پروفسور حسابی