بازدید دکتر حسن بقایی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدیریت طرح و توسعه آینده پویا و مدیران ارشد این مجموعه از غرفه شفادارو در نمایشگاه ایران فارما 2019

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی

بازدید دکتر حسن بقایی


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید