خدمات و توانمندیها

شرکت پخش رازی دارای یک انبار مرکزی و 20 انبار در مراکز توزیع می باشد که با برخورداری از ناوگان عظیم حمل و نقل مشتمل بر بیش از 410 کامیون و وسایل حمل و نقل و 100000 مترمربع انبارهای سرپوشیده، سیستم های اتوماسیون صنعتی در نهایت توان، به سرعت و بهینه سازی توزیع سراسری کالا در کشور همت گمارده است. شرکت متناسب با فعالیت هر مرکز، فضا و امکانات متناسب اداری و نگهداری کالا را فراهم و با پرسنل مجرب و آموزش دیده در سراسر کشور که بالغ بر 980 نفر می شود، عملیات توزیع را بخوبی هدایت می کند.


وضعیت فضای مراکز توزیع

مساحت عرصه 104,813 مترمربع
مساحت فضای اداری 9236 مترمربع
مساحت فضای انبار 36468 مترمربع

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت پخش رازی می‌باشد.